آموزش بردارهای رندوم در متلب

قسمت بیست و چهارم: آموزش بردارهای رندوم در متلب

مواردی پیش می آید که شما نیاز به یک یا چند عدد تصادفی در برنامه خود دارید. متلب دستوراتی دارد که با آنها می توانید اعدادی تصادفی ایجاد کنید…

 

دانلود آموزش بردارهای رندوم در متلب

 

 

 

کلمات کلیدی:

ایجاد آرایه های عدد تصادفی

چهار توابع عددی تصادفی اساسی وجود دارد: rand ، randi ، randn و randperm . تابع rand عدد واقعی بین 0 و 1 را که از یک توزیع یکنواخت به دست می آید، باز می گرداند. مثلا،

  r1 = rand (1000،1)؛ 

r1 یک r1 ستون 1000 در یک است که حاوی اعداد شناور واقعی واقع شده از توزیع یکنواخت است. تمام مقادیر r1 در فاصله باز (0، 1) هستند. هیستوگرام این مقادیر تقریبا مسطح است که نشان می دهد نمونه ای نسبتا یکسانی از اعداد است.

تابع randi مقادیر عددی double را که از یک توزیع یکنواخت گسسته به دست می آید، باز می گرداند. مثلا،

  r2 = randi (10،1000،1)؛ 

r2 یک بارکد ستون 1000 در یک است که حاوی مقادیر عدد صحیح است که از یک توزیع یکنواخت گسسته محاسبه شده است که دامنه آن 1،2، …، 10 است. هیستوگرام این مقادیر تقریبا مسطح است که نشان می دهد نمونه ای نسبتا یکنواخت از اعداد صحیح بین 1 و 10 است.

تابع randn آرایه هایی از اعداد شناور واقعی واقعی را که از یک توزیع نرمال استاندارد کشیده شده اند، باز می گرداند. مثلا،

  r3 = randn (1000،1)؛ 

r3 یک r3 ستون 1000 در 1 است که حاوی اعداد کشیده شده از توزیع نرمال استاندارد است. هیستوگرام r3 نظر می رسد توزیع تقریبا نرمال است که میانگین 0 است و انحراف استاندارد 1 است.

شما می توانید از تابع randperm برای ایجاد آرایه هایی از مقادیر عددی تصادفی که دارای مقادیر تکراری نیستند استفاده کنید. مثلا،

  r4 = randperm (15،5)؛ 

r4 یک آرایه 1 به 5 است که حاوی مقادیر عدد صحیح به صورت تصادفی در فاصله بسته است. [1، 15]. برخلاف randi ، که می تواند آرایه ای با مقادیر مکرر را بازگرداند، آرایه ای که توسط randperm ، مقدار تکراری ندارد.

تماس های متوالی به هر یک از این توابع نتایج مختلفی را نشان می دهد. این رفتار برای ایجاد چند آرایه مختلف از مقادیر تصادفی مفید است.

 

 

این مطلب به چه میزان کاربردی است؟

User Rating: Be the first one !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code