آموزش اکسل

توابع ریاضی و مثلثات در اکسل (مرجع)

توابع ریاضی و مثلثات در اکسل (مرجع) برای دریافت اطلاعات دقیق در مورد هر یک از توابع و مشاهده ویدئو کوتاه آموزشی بر روی نام آن تابع در ستون اول کلیک کنید. توجه داشته باشید در برخی از توابع نسخه (ورژن) اکسلی که در آن تابع معرفی شده است، آورده شده …

ادامه نوشته »

تابع حذف بخش کسری یا اعشاری در اکسل

تابع TRUNC در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع TRUNC (تابع حذف بخش کسری یا اعشاری) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع یک عدد حقیقی را  با حذف کردن بخش اعشاری آن تبدیل به یک عدد صحیح می کند. …

ادامه نوشته »

تابع تانژانت هیپربولیک در اکسل

تابع TANH در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع TANH (تانژانت هیپربولیک (هذلولی)) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است.   توضیحات تانژانت هیپربولیک (هذلولی) یک عدد. فرمول تابع: TANH(number) number: یک عدد حقیقی است.   http://rbin.ir/video/excel/0170.mp4   ملاحظات: فرمول تانژانت هیپربولیک (هذلولی) …

ادامه نوشته »

تابع تانژانت در اکسل

تابع TAN در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع TAN (تانژانت) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع تانژانت زاویه داده شده را بر می گرداند. فرمول تابع: TAN(number) number: زاویه ای است به رادیان که می خواهید تانژانت آن …

ادامه نوشته »

مجموع مربعات تفاضل مقادیر در اکسل

تابع SUMXMY2 در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع SUMXMY2 (مجموع مربعات تفاضل مقادیر) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع مجموع مربعات اختلاف مقادیر متناظر در دو آرایه را را بر می گرداند. فرمول تابع: SUMXMY2(array_x; array_y) array_x: نخستین …

ادامه نوشته »

مجموع مجموع مربعات در اکسل

تابع SUMX2PY2 در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع SUMX2PY2 (مجموع مجموع مربعات) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع مجموع مجموع مربعات در دو آرایه متناظر بر می گرداند. مجموع مجموع مربعات یک واژه عمومی در بسیاری از محاسبات آماری …

ادامه نوشته »

تابع مجموع تفاوت مربعات در اکسل

تابع SUMX2MY2 در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع SUMX2MY2 (مجموع تفاوت مربعات) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. فرمول تابع: SUMX2MY2(array_x; array_y) array_x: نخستین آرایه یا محدوده ای از مقادیر. array_y: دومین آرایه یا محدوده ای از مقادیر.   http://rbin.ir/video/excel/0162.mp4   …

ادامه نوشته »

تابع SUMSQ در اکسل

تابع SUMSQ در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع SUMSQ (مجموع توان دوم آرگمان ها) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات:  این تابع مجموع مربعات آرگمان های تابع را باز می گرداند. فرمول تابع: SUMSQ(number1; [number2]; …)   Number1: عددی است حیقیقی …

ادامه نوشته »

تابع مجموع ضرب آرایه در آرایه در اکسل

تابع SUMPRODUCT در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع SUMPRODUCT (مجموع ضرب آرایه در آرایه) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع اجزای (سلول های) متناظر در آرایه را در یکدیگر ضرب می کند سپس آنها را با یکدیگر جمع …

ادامه نوشته »

تابع SUMIF (جمع شرطی) در اکسل

تابع SUMIF در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع SUMIF (جمع شرطی) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: با استفاده از این تابع می توان برای جمع زدن مقادیر موجود، یک شرط تعریف کرد. به عنوان مثال: فرض کنید که در یک …

ادامه نوشته »

تابع SUM (مجموع) در اکسل

تابع SUM در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع SUM (مجموع) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. تابع مجموع (SUM)، یکی از توابع ریاضی پرکاربرد در اکسل است، این تابع تمام آرگمان های داده شده را با یکدیگر جمع می کند. فرمول …

ادامه نوشته »

تابع SUBTOTAL در مایکروسافت اکسل

تابع SUBTOTAL در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع SUBTOTAL (چندین تابع در دل یک تابع) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است.  توضیحات: با استفاده از این تابع می توان تنها با تغییر دادن یک عدد از توابعی که در دل این …

ادامه نوشته »

تابع جذر عدد ضرب در عدد پی در اکسل

تابع SQRTPI در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع SQRTPI (تابع جذر عدد * عدد پی) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع جذر (number * pi)  را بر می گرداند. فرمول تابع:  SQRTPI(number) Number: عددی حقیقی است.   http://rbin.ir/video/excel/0148.mp4 …

ادامه نوشته »

تابع رادیکال یا جذر در اکسل (SQRT)

  در این آموزش ویدئویی کوتاه، فرمول و نحوه استفاده از تابع SQRT (تابع جذر) در مایکروسافت اکسل توضیح داده شده است. این تابع ریشه دوم یک عدد حقیقی مثبت را بر می گرداند. فرمول تابع: SQRT(number) number: عددی که شما می خواهید جذر آن را حساب کنید.     …

ادامه نوشته »