آموزش اکسل

تابع سینوس هیپربولیک در اکسل

تابع SINH در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع SINH (تابع سینوس هیپربولیک (هذلولی)) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع سینوس هیپربولیک (هذلولی) یک عدد را بر می گرداند. فرمول تابع: SINH(number) Number: یک عدد حقیقی.   http://rbin.ir/video/excel/0144.mp4   …

ادامه نوشته »

تابع سینوس در اکسل

تابع SIN در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع SIN (تابع سینوس) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع سینوس زاویه داده شده را بر می گرداند. فرمول تابع: SIN(number)   Number: زاویه به رادیان که شما می خواهید سینوس …

ادامه نوشته »

تابع علامت در اکسل

تابع SIGN در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع SIGN (تابع علامت) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است.  توضیحات: این تابع علامت یک عدد را بر می گرداند. اگر عدد مثبت باشد تابع، عدد یک را بر می گرداند، اگر صفر باشد عدد …

ادامه نوشته »

تابع سری توانی در اکسل

تابع SERIESSUM در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع SERIESSUM (تابع سری توانی) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع بسط سری توانی را باز می گرداند. بسیاری از توابع می توانند با بسط سری توانی تقریب زده شوند. بسط …

ادامه نوشته »

تابع سکانت هیپربولیک در اکسل

تابع SECH در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع SECH (تابع سکانت هیپربولیک (هذلولی)) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. این تابع در نسخه های (ورژن های) اکسل 2013 به بالا وجود دارد. توضیحات: این تابع، سکانت هیپربولیک یک زاویه را بر …

ادامه نوشته »

تابع سکانت در اکسل

تابع SEC در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع SEC (تابع سکانت) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. این تابع در نسخه های (ورژن های) اکسل 2013 به بالا وجود دارد. توضیحات: این تابع سکانت یک زاویه را بر می گرداند. فرمول …

ادامه نوشته »

تابع گرد کردن رو به بالا در اکسل

تابع ROUNDUP در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع ROUNDUP (تابع گرد کردن رو به بالا) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع عدد را رو به بالا، به سمت دور از صفر رند می کند. فرمول تابع: ROUNDUP(number; num_digits) …

ادامه نوشته »

تابع (تابع گرد کردن رو به پایین) در اکسل

تابع ROUNDDOWN در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع ROUNDDOWN (تابع گرد کردن رو به پایین) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع عدد را رو به پایین، به سمت صفر رند می کند. فرمول تابع:  ROUNDDOWN(number; num_digits)  Number: عددی …

ادامه نوشته »

تابع ROUND (تابع گرد کردن) در اکسل

تابع ROUND در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع ROUND (تابع گرد کردن) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: تابع ROUND عدد را به عددی با تعداد اعشار دلخواه رند می کند. برای مثال، اگر سلول A1 شامل عدد 23.7825 باشد، …

ادامه نوشته »

تابع تبدیل عدد عربی به رومی در اکسل

تابع ROMAN در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع ROMAN (تبدیل عدد عربی به رومی) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع ارقام عربی (اعداد معمولی) را به رومی تبدیل میکند ، به عنوان متن. فرمول تابع: ROMAN(number; [form]) Number: عدد …

ادامه نوشته »

تابع عدد صحیح تصادفی بین اعداد در اکسل

تابع RANDBETWEEN در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع RANDBETWEEN (عدد صحیح تصادفی بین اعداد) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع یک عدد صحیح تصادفی را بین اعداد مشخص بر می گرداند. یک عدد صحیح تصادفی جدید در هر زمانی …

ادامه نوشته »

تابع RAND (عدد حقیقی تصادفی – عدد رندوم) در مایکروسافت اکسل

تابع RAND در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع RAND (عدد حقیقی تصادفی – عدد رندوم) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است.  توضیحات: این تابع یک عدد حقیقی تصادفی را با توزیع مساوی بین صفر تا یک بر می گرداند. هر زمانی …

ادامه نوشته »

تابع رادیان در اکسل

تابع RADIANS در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع RADIANS (رادیان) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است.   توضیحات: این تابع به منظور تبدیل درجه به رادیان مورد استفاده قرار می گیرد. فرمول تابع: RADIANS(angle) Angle: یک زاویه بر حسب درجه که …

ادامه نوشته »

تابع خارج قسمت در اکسل

تابع QUOTIENT در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع QUOTIENT (خارج قسمت) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع خارج قسمت صحیح یک تقسیم را بر می گرداند. این تابع زمانی استفاده می گردد که می خواهید باقی مانده حاصل از …

ادامه نوشته »