آموزش اکسل

تابع کسینوس هیپربولیک در اکسل

تابع COSH در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع COSH (کسینوس هیپربولیک (هذلولی)) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع کسینوس هیپربولیک (هذلولی) یک عدد را بر می گرداند. فرمول تابع: COSH(number) number: هر عدد حقیقی که شما می خواهید …

ادامه نوشته »

تابع COS (کسینوس) در اکسل

تابع COS در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع COS (کسینوس) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع کسینوس زاویه داده شده را بر می گرداند. فرمول تابع: COS(number) number: زاویه ای به رادیان که شما می خواهید کسینوس آن …

ادامه نوشته »

تابع ترکیب با تکرار در اکسل

تابع COMBINA در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع COMBINA (ترکیب با تکرار) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. این تابع در نسخه های (ورژن های) اکسل 2013 به بالا وجود دارد. توضیحات: این تابع تعداد ترکیبات (با تکرار) برای یک تعداد …

ادامه نوشته »

تابع ترکیب در اکسل

تابع COMBIN در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع COMBIN (ترکیب) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع تعداد ترکیبات برای یک تعداد معین از آیتم ها را بر می گرداند.  از تابع COMBIN برای تعیین تعداد کل ممکن از …

ادامه نوشته »

تابع CEILING.MATH در مایکروسافت اکسل

تابع CEILING.MATH در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع CEILING.MATH در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. این تابع در نسخه های (ورژن های) اکسل 2013 به بالا وجود دارد. توضیحات: عدد را به نزدیکترین عدد صحیح (رو به بالا) یا به نزدیکترین …

ادامه نوشته »

تابع BASE (مبنای اعداد) در اکسل

تابع  BASE در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع BASE (مبنای اعداد) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. این تابع در نسخه های (ورژن های) اکسل 2013 به بالا وجود دارد. توضیحات: یک عدد را با مبنای دلخواه نشان می دهد. فرمول …

ادامه نوشته »

تابع معکوس تانژانت هیپربولیک در اکسل

تابع ATANH در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع ATANH (معکوس تانژانت هیپربولیک (هذلولی)) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع تانژانت هیپربولیک (هذلولی) معکوس یک عدد را بر می گرداند. مقدار آن نیز، تانژانت هیپربولیک (هذلولی) معکوس، تانژانت هیپربولیک (هذلولی) …

ادامه نوشته »

تابع آرکتانژانت مختصاتی در اکسل

تابع ATAN2 در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع ATAN2 (آرکتانژانت یا تانژانت معکوس مختصاتی) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است.  توضیحات: این تابع آرکتانژانت یا تانژانت معکوس، یک مختصات دارایx  و y مشخص را بر می گرداند. ATAN2 زاویه ای است …

ادامه نوشته »

تابع تانژانت معکوس در اکسل

تابع ATAN در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع ATAN (آرکتانژانت یا تانژانت معکوس) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع آرکتانژانت یا تانژانت معکوس، یک عدد را بر می گرداند. آرکتانژانت زاویه ای است که از معکوس کردن تانژانت آن …

ادامه نوشته »

تابع سینوس هیپربولیک معکوس در اکسل

تابع ASINH در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع ASINH (سینوس هیپربولیک (هذلولی) معکوس) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع سینوس هیپربولیک (هذلولی) معکوس یک عدد را بر می گرداند. مقدار آن نیز، سینوس هیپربولیک (هذلولی) معکوس، سینوس هیپربولیک (هذلولی) …

ادامه نوشته »

تابع سینوس معکوس در اکسل

تابع ASIN در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع ASIN (سینوس معکوس) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع آرکسینوس یا سینوس معکوس، یک عدد را بر می گرداند. آرکسینوس زاویه ای است که از معکوس کردن سینوس آن زاویه به …

ادامه نوشته »

تابع ARABIC در اکسل

تابع ARABIC در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع ARABIC در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. این تابع در نسخه های (ورژن های) اکسل 2013 به بالا وجود دارد. توضیحات: به منظور تبدیل یک عدد رومی به اعداد عربی (اعداد معمولی) از …

ادامه نوشته »

تابع AGGREGATE در اکسل

تابع AGGREGATE در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع AGGREGATE در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. با استفاده از تابع AGGREGATE می توانید مجموع توابع مختلف موجود در پایگاه داده (19 تابع موجود در جدول زیر) را با گزینه ای برای چشم …

ادامه نوشته »

آموزش تغییر جدا کننده در اکسل

هر گاه فرمولی رو کپی و پیست کردید و با خطای زیر رو به رو شدید، علت این موضوع این است که جدا کننده متغییر ها در ویندوز کامپیوتر شما ممکن است بر روی چیز دیگری تنظیم شده باشد، که در بیشتر موارد یا از سمی کالون “;” و یا از ویلگول “,”  …

ادامه نوشته »