آموزش پاورپوینت

تغییر ابعاد صفحه در پاورپوینت

در فیلم آموزشی کوتاه زیر نحوه تغيير اندازه صفحه پاورپوينت نمایش داده شده است.             , اندازه صفحه پاورپوينت, تغيير ابعاد صفحه در پاورپوينت, تغيير اندازه صفحه پاورپوينت, اندازه صفحه در پاورپوينت, تغيير اندازه صفحه در پاورپوينت, تنظيم اندازه صفحه در پاورپوينت, تنظيم اندازه صفحه پاورپوينت, …

ادامه نوشته »