مجموع مجموع مربعات در اکسل

تابع SUMX2PY2

در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع SUMX2PY2 (مجموع مجموع مربعات) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است.

توضیحات: این تابع مجموع مجموع مربعات در دو آرایه متناظر بر می گرداند. مجموع مجموع مربعات یک واژه عمومی در بسیاری از محاسبات آماری می باشد.

فرمول تابع:

 SUMX2PY2(array_x; array_y)

array_x: نخستین آرایه یا محدوده ای از مقادیر.

array_y: دومین آرایه یا محدوده ای از مقادیر.

 

 

نکته: هر گاه فرمولی رو کپی و پیست کردید و با خطا رو به رو شدید، علت این موضوع این است که جدا کننده متغییر ها در ویندوز کامپیوتر شما ممکن است بر روی چیز دیگری تنظیم شده باشد، که در بیشتر موارد یا از سمی کالون “;” و یا از ویلگول “,”  استفاده می گردد. (نحوه تغییر این جدا کننده را در اینجا میتوانید مشاهده کنید.)

 

ملاحظات:

آرگمان ها باید یا اعداد یا آرایه ها، و یا مراجع باشند.

اگر آرگمان های آرایه شامل متن، مقادیر منطقی، و یا سلول های خالی باشد، نادیده گرفته می شوند.

اگر array_x و array_y دارای ابعاد یکسانی نباشند، تابع SUMX2PY2  مقدار خطای #N/A  را بر می گرداند.

معادله تابع  SUMX2PY2 (مجموع مجموع مربعات) به صورت زیر است:

به عنوان مثال:

داده های جدول زیر را کپی کنید و آنها را در سلول A1 از اکسل پیست کنید. شما می توانید عرض ستون را تنظیم کنید تا بتوانید همه داده ها را ببینید.

 

 داده
First array Second array
2 6
3 5
9 11
1 7
8 5
7 4
5 4
فرمول توضیحات (نتیجه) نتیجه
=SUMX2PY2(A3:A9;B3:B9) Sum of the sum of squares of the two arrays above (521) 521
=SUMX2PY2({2;3;9;1;8;7;5}; {6;5;11;7;5;4;4}) Sum of the sum of squares of the two arrays constants (521) 521

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code