مجموع مربعات تفاضل مقادیر در اکسل

تابع SUMXMY2

در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع SUMXMY2 (مجموع مربعات تفاضل مقادیر) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است.

توضیحات: این تابع مجموع مربعات اختلاف مقادیر متناظر در دو آرایه را را بر می گرداند.

فرمول تابع:

SUMXMY2(array_x; array_y)

array_x: نخستین آرایه یا محدوده ای از مقادیر.

array_y: دومین آرایه یا محدوده ای از مقادیر.

 

 

نکته: هر گاه فرمولی رو کپی و پیست کردید و با خطا رو به رو شدید، علت این موضوع این است که جدا کننده متغییر ها در ویندوز کامپیوتر شما ممکن است بر روی چیز دیگری تنظیم شده باشد، که در بیشتر موارد یا از سمی کالون “;” و یا از ویلگول “,”  استفاده می گردد. (نحوه تغییر این جدا کننده را در اینجا میتوانید مشاهده کنید.)

 

ملاحظات:

آرگمان ها باید یا اعداد یا آرایه ها، و یا مراجع باشند.

اگر آرگمان های آرایه شامل متن، مقادیر منطقی، و یا سلول های خالی باشد، نادیده گرفته می شوند.

اگر array_x و array_y دارای ابعاد یکسانی نباشند، تابع  SUMXMY2 مقدار خطای #N/A  را بر می گرداند.

معادله تابع  SUMXMY2 (مجموع مربعات تفاضل مقادیر) به صورت زیر است:

به عنوان مثال:

داده های جدول زیر را کپی کنید و آنها را در سلول A1 از اکسل پیست کنید. شما می توانید عرض ستون را تنظیم کنید تا بتوانید همه داده ها را ببینید.

 

 داده
First array Second array
2 6
3 5
9 11
1 7
8 5
7 4
5 4
فرمول توضیحات (نتیجه) نتیجه
=SUMXMY2(A3:A9;B3:B9) Sum of squares of differences of the two arrays above (79) 79
=SUMXMY2({2; 3; 9; 1; 8; 7; 5}; {6; 5; 11; 7; 5; 4; 4}) Sum of squares of differences of the two arrays constants (79) 79

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code